Tìm kiếm

Loa vệ tinh

 • Loa Combat Seapiano SP1100/5.1

  Loa Combat Seapiano SP1100/5.1

  99

  Mã sản phẩm Loa Combat Seapiano SP1100/5.1

  • Hãng sản xuất: Seapiano 
  • Model: SP1100
  • Số loa vệ tinh: 4 loa cột và 1 center nằm ngang
  • Công suất: 25W/loa
  • Jack output: Bông sen RCA hay kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 550,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột Seapiano SP5500/5.1

  Loa vệ tinh cột Seapiano SP5500/5.1

  18

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột Seapiano SP5500/5.1

  • Hãng sản xuất: Seapiano
  • Model: SP5500
  • Số loa vệ tiinh: 4 loa cột và 1 loa center
  • Màu: đen
  • Công suất: 25W/loa
  • Jack output: RCA bông sen, kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 550,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột JQTF 100/2.1

  Loa vệ tinh cột JQTF 100/2.1

  18

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột JQTF 100/2.1

  • Hãng sản xuất: JQTF
  • Model: JQ100
  • Số loa vệ tinh: 2
  • Loại loa vệ tinh: loa cột nhỏ 2 tấc
  • Công suất: 25W/loa
  • Jack output: bông sen RCA hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 250,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Microlab FC362/2.1

  Loa vệ tinh Microlab FC362/2.1

  117

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Microlab FC362/2.1

  • Hãng sản xuất: Microlab
  • Model: FC362
  • Số loa vệ tinh: 2
  • Công suất: 25W/loa
  • Jack output: RCA bông sen hay kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3.

  Giá bán 300,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột Soundmax A2800/2.1

  Loa vệ tinh cột Soundmax A2800/2.1

  117

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột Soundmax A2800/2.1

  • Hãng sản xuất: Soundmax
  • Model: A2800
  • Số loa: 2
  • Số treble: 2
  • Công suất: 40W/loa
  • Jack output: RCA bông sen hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 450,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Microlab M223/2.1

  Loa vệ tinh Microlab M223/2.1

  174

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Microlab M223/2.1

  • Hãng sản xuất: Microlab
  • Model: M223
  • Số loa vệ tinh: 2 loa
  • Màu: đen
  • Công suất: 18W/loa
  • Jack output: RCA hay kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa vệ tinh được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 200,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa lời BoseMusic IDI monitor/2.1

  Loa lời BoseMusic IDI monitor/2.1

  114

  Mã sản phẩm Loa lời BoseMusic IDI monitor/2.1

  • Hãng sản xuất: Bose Mexico
  • Model: Loa lời Bose Music IDI monitor
  • Serial number: A57168
  •  Loa lời: ghép dàn karaoke
  • Màu: đen
  • Công suất: 10 - 60 WRMs
  • Trở kháng: 4 ohms
  • Số loa: 2

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 900,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Hyundai HY100/2.1

  Loa vệ tinh Hyundai HY100/2.1

  54

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Hyundai HY100/2.1

  • Hãng sản xuất: Hyundai
  • Model: HY100
  • Số loa vệ tinh: 2
  • Màu: đen
  • Công suất: 20W/loa
  • Jack output: RCA hoặc kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa vệ tinh được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3 

  Giá bán 240,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột Microlab FC861/2.1

  Loa vệ tinh cột Microlab FC861/2.1

  54

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột Microlab FC861/2.1

  • Hãng sản xuất: Microlab
  • Model: FC861
  • Số loa: 2 loa vệ tinh
  • Màu: bạc
  • Công suất: 25W/loa
  • Jack output: RCA, kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8. phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 350,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột JTTF JF100/ center

  Loa vệ tinh cột JTTF JF100/ center

  54

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột JTTF JF100/ center

  • Hãng sản xuất: JQTF
  • Model: JF100
  • Số loa: 1, loa center
  • Màu: bạc
  • Công suất: 25W
  • Jack output: RCA, kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 170,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh JVC treble xe hơi/2.1

  Loa vệ tinh JVC treble xe hơi/2.1

  54

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh JVC treble xe hơi/2.1

  • Hãng: JVC
  • Model: JV-1111
  • Số loa: 2
  • Loại loa: treble kèn cho xe hơi
  • Jack output: kẹp dây, RCA

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 200,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Soundmax AW100/2.1

  Loa vệ tinh Soundmax AW100/2.1

  44

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Soundmax AW100/2.1

  • Hãng sản xuất: Soundmax 
  • Model: AW100
  • Màu: đen
  • Công suất: 35W/loa
  • Jack output: RCA hay kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 320,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Microlab FC861/2.1

  Loa vệ tinh Microlab FC861/2.1

  44

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Microlab FC861/2.1

  • Hãng sản xuất: Microlab
  • Model: FC861
  • Loa vệ tinh cột
  • Màu: bạc
  • Công suất: 35W/loa
  • Jack output: RCA, kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 390,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Calina C100/2.1

  Loa vệ tinh Calina C100/2.1

  44

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Calina C100/2.1

  • Hãng sản xuất: Calina USA
  • Model: C100
  • Số loa: 2
  • Màu: đen
  • Công suất: 30W/loa
  • Jack output: RCA hoặc kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 200,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Soundmax A2700/2.1

  Loa vệ tinh Soundmax A2700/2.1

  44

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Soundmax A2700/2.1

  • Hãng sản xuất: Soundmax 
  • Loa vệ tinh model: A2700
  • Số loa: 2
  • Công suất: 25W/loa
  • Jack output: RCA, kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa vệ tinh được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3

  Giá bán 200,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Soundmax A5000/ 2 loa

  Loa vệ tinh Soundmax A5000/ 2 loa

  1112

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Soundmax A5000/ 2 loa

  • Hãng sản xuất: Soundmax
  • Model: loa vệ tinh Soundmax A5000
  • Số loa vệ tinh: 2 - 1 loa vệ tinh lớn + 1 loa vệ tinh nhỏ
  • Màu: đen
  • Công suất: 18W
  • Jack output: RCA, bông sen hoặc jack kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 160,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa cột JQTF JQ500/ 2 loa

  Loa cột JQTF JQ500/ 2 loa

  712

  Mã sản phẩm Loa cột JQTF JQ500/ 2 loa

  • Hãng sản xuất: JQTF
  • Model: JQ500
  • Số loa: 2 loa cột 30 cm
  • Màu: bạc
  • Công suất: 45W/loa
  • Jack output: RCA bông sen hoặc jack kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 300,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa cột Seapiano SP300/ 2 loa

  Loa cột Seapiano SP300/ 2 loa

  712

  Mã sản phẩm Loa cột Seapiano SP300/ 2 loa

  • Hãng sản xuất: Seapiano
  • Model: SP300
  • Số loa vệ tinh: loa cột 30 cm
  • Màu: đen
  • Công suất: 45W/loa
  • Jack output: RCA bông sen hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 350,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa cột Sony SS-TS103/ 2 loa

  Loa cột Sony SS-TS103/ 2 loa

  712

  Mã sản phẩm Loa cột Sony SS-TS103/ 2 loa

  • Hãng sản xuất: Sony
  • Model : SS-TS103
  • Số loa cột: 2 loa
  • Màu: đen
  • Trở kháng: 3 ohms
  • Công suất: 95W/loa
  • Jack output: RCA bông sen hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3

  Giá bán 900,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột Panasonic SB-SF842/ 2 loa

  Loa vệ tinh cột Panasonic SB-SF842/ 2 loa

  712

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột Panasonic SB-SF842/ 2 loa

  • Hãng sản xuất: Panasonic
  • Model: SB-SF842
  • Số loa: 2 loa cột
  • Màu: bạc
  • Công suất: 55W
  • Trở kháng: 6 ohm
  • Jack output: RCA bông sen hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 750,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột JQTF JQ800/ 4 loa

  Loa vệ tinh cột JQTF JQ800/ 4 loa

  712

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột JQTF JQ800/ 4 loa

  • Hãng sản xuất: JQTF
  • Model: JQ800
  • Số loa: 4 loa cột
  • Màu: bạc
  • Số loa vệ tinh trên 1 loa cột: 4
  • Công suất: 90W/loa
  • Jack ouput: RCA bông sen hoặc jack kẹp dây
  • Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

   Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 1,600,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột JQTF JQ800/ 2 loa

  Loa vệ tinh cột JQTF JQ800/ 2 loa

  712

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột JQTF JQ800/ 2 loa

  • Hãng sản xuất: JQTF
  • Model: JQ800
  • Số loa: 2 loa cột
  • Màu: bạc
  • Số loa vệ tinh trên 1 loa cột: 4
  • Công suất: 90W/loa
  • Jack ouput: RCA bông sen hoặc jack kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 700,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột SeaPiano SP1100/ 2 loa

  Loa vệ tinh cột SeaPiano SP1100/ 2 loa

  712

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột SeaPiano SP1100/ 2 loa

  • Hãng sản xuất: SeaPiano
  • Model: SP1000
  • Số loa cột: 2
  • Số loa vệ tinh trên 1 loa: 4 treble
  • Công suất: 85W/loa
  • Jack output: Bông sen RCA hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 800,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột Panasonic SB-FS540/ 2 loa

  Loa vệ tinh cột Panasonic SB-FS540/ 2 loa

  712

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột Panasonic SB-FS540/ 2 loa

  • Hãng sản xuất: Panasonic
  • Model: SB-FS540
  • Số loa: 2
  • Công suất: 125W
  • Trở kháng: 3 ohm
  • Màu: Bạc đen
  • Jack output: Bông sen RCA hoặc kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 900,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột LGSH54TMW/5.1

  Loa vệ tinh cột LGSH54TMW/5.1new

  312

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột LGSH54TMW/5.1

  • Hãng sản xuất: LG
  • Model: LGSH54TMW
  • Loại loa: Loa cột
  • Số loa: 1 center + 1 sub bass + 4 loa vệ tinh cột
  • Công suất sub bass: 3 ohm trở kháng, 300W
  • Công suất loa vệ tinh cột: 4 ohm trở kháng, 140W
  • Màu: đen
  • Jack ouput: kẹp dây hoặc bông sen RCA

  Loa đã qua sử dụng ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

   

  Giá bán 1,500,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Microlab bạc X1/2.1

  Loa vệ tinh Microlab bạc X1/2.1hot

  57

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Microlab bạc X1/2.1

  • Hãng sản xuất: Microlab
  • Màu: bạc
  • Model: cube X1
  • Số loa vệ tinh: 2
  • Công suất: 16W/loa 
  • Jack output: bông sen hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 170,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh F&D F100/2.1

  Loa vệ tinh F&D F100/2.1hot

  256

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh F&D F100/2.1

  • Hãng sản xuất: F&D
  • Model: F100
  • Số loa vệ tinh: 2
  • Màu: đen
  • Công suất: 15W/loa

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3

  Giá bán 150,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Soundmax A8800/4.1

  Loa vệ tinh Soundmax A8800/4.1hot

  259

  Mã sản phẩm Loa v? tinh Soundmax A8800/4.1

  • Hãng sản xuất: Soundmax
  • Model: Loa vệ tinh của Soundmax A8800
  • Số loa: 4
  • Màu: đen
  • Công suất: 18W/loa
  • Jack: RCA bông sen

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 98%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại Bách Audio địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 370,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinhJumboy T100/2.1

  Loa vệ tinhJumboy T100/2.1hot

  246

  Mã sản phẩm Loa vệ tinhJumboy T100/2.1

  • Hãng sản xuất: Jumboy
  • Model: T100
  • Số loa: 2
  • Màu: trắng
  • Công suất: 20W

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 220,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Sonic Gear X500/2.1

  Loa vệ tinh Sonic Gear X500/2.1

  246

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Sonic Gear X500/2.1

  • Hãng sản xuất: Sonic Gear 
  • Model: X500
  • Công suất: 20W
  • Jack loa vệ tinh: bông sen, hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3

  Giá bán 200,000 VND

  ...xem chi tiết

Loa gỗ FoxR C-180C/5.1
Loa F&V yellow F20/2.1
Loa Sub hơi LG LHST6340W
Amply độ LEPY 838/2.1
Sony SS-TS71/5.1
Loa Microlab amply rời FC861/5.
Loa JQTF JQ-4411F/4.1
Loa Rocky CA-X6/2.0