Tìm kiếm

Loa vệ tinh cột

 • Loa Combat Seapiano SP1100/5.1

  Loa Combat Seapiano SP1100/5.1

  99

  Mã sản phẩm Loa Combat Seapiano SP1100/5.1

  • Hãng sản xuất: Seapiano 
  • Model: SP1100
  • Số loa vệ tinh: 4 loa cột và 1 center nằm ngang
  • Công suất: 25W/loa
  • Jack output: Bông sen RCA hay kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 550,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột Seapiano SP5500/5.1

  Loa vệ tinh cột Seapiano SP5500/5.1

  18

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột Seapiano SP5500/5.1

  • Hãng sản xuất: Seapiano
  • Model: SP5500
  • Số loa vệ tiinh: 4 loa cột và 1 loa center
  • Màu: đen
  • Công suất: 25W/loa
  • Jack output: RCA bông sen, kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 550,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột JQTF 100/2.1

  Loa vệ tinh cột JQTF 100/2.1

  18

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột JQTF 100/2.1

  • Hãng sản xuất: JQTF
  • Model: JQ100
  • Số loa vệ tinh: 2
  • Loại loa vệ tinh: loa cột nhỏ 2 tấc
  • Công suất: 25W/loa
  • Jack output: bông sen RCA hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 250,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột Soundmax A2800/2.1

  Loa vệ tinh cột Soundmax A2800/2.1

  117

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột Soundmax A2800/2.1

  • Hãng sản xuất: Soundmax
  • Model: A2800
  • Số loa: 2
  • Số treble: 2
  • Công suất: 40W/loa
  • Jack output: RCA bông sen hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 450,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột Microlab FC861/2.1

  Loa vệ tinh cột Microlab FC861/2.1

  54

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột Microlab FC861/2.1

  • Hãng sản xuất: Microlab
  • Model: FC861
  • Số loa: 2 loa vệ tinh
  • Màu: bạc
  • Công suất: 25W/loa
  • Jack output: RCA, kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8. phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 350,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột JTTF JF100/ center

  Loa vệ tinh cột JTTF JF100/ center

  54

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột JTTF JF100/ center

  • Hãng sản xuất: JQTF
  • Model: JF100
  • Số loa: 1, loa center
  • Màu: bạc
  • Công suất: 25W
  • Jack output: RCA, kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 170,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa cột JQTF JQ500/ 2 loa

  Loa cột JQTF JQ500/ 2 loa

  712

  Mã sản phẩm Loa cột JQTF JQ500/ 2 loa

  • Hãng sản xuất: JQTF
  • Model: JQ500
  • Số loa: 2 loa cột 30 cm
  • Màu: bạc
  • Công suất: 45W/loa
  • Jack output: RCA bông sen hoặc jack kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 300,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa cột Seapiano SP300/ 2 loa

  Loa cột Seapiano SP300/ 2 loa

  712

  Mã sản phẩm Loa cột Seapiano SP300/ 2 loa

  • Hãng sản xuất: Seapiano
  • Model: SP300
  • Số loa vệ tinh: loa cột 30 cm
  • Màu: đen
  • Công suất: 45W/loa
  • Jack output: RCA bông sen hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 350,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa cột Sony SS-TS103/ 2 loa

  Loa cột Sony SS-TS103/ 2 loa

  712

  Mã sản phẩm Loa cột Sony SS-TS103/ 2 loa

  • Hãng sản xuất: Sony
  • Model : SS-TS103
  • Số loa cột: 2 loa
  • Màu: đen
  • Trở kháng: 3 ohms
  • Công suất: 95W/loa
  • Jack output: RCA bông sen hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3

  Giá bán 900,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột Panasonic SB-SF842/ 2 loa

  Loa vệ tinh cột Panasonic SB-SF842/ 2 loa

  712

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột Panasonic SB-SF842/ 2 loa

  • Hãng sản xuất: Panasonic
  • Model: SB-SF842
  • Số loa: 2 loa cột
  • Màu: bạc
  • Công suất: 55W
  • Trở kháng: 6 ohm
  • Jack output: RCA bông sen hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 750,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột JQTF JQ800/ 4 loa

  Loa vệ tinh cột JQTF JQ800/ 4 loa

  712

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột JQTF JQ800/ 4 loa

  • Hãng sản xuất: JQTF
  • Model: JQ800
  • Số loa: 4 loa cột
  • Màu: bạc
  • Số loa vệ tinh trên 1 loa cột: 4
  • Công suất: 90W/loa
  • Jack ouput: RCA bông sen hoặc jack kẹp dây
  • Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

   Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 1,600,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột JQTF JQ800/ 2 loa

  Loa vệ tinh cột JQTF JQ800/ 2 loa

  712

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột JQTF JQ800/ 2 loa

  • Hãng sản xuất: JQTF
  • Model: JQ800
  • Số loa: 2 loa cột
  • Màu: bạc
  • Số loa vệ tinh trên 1 loa cột: 4
  • Công suất: 90W/loa
  • Jack ouput: RCA bông sen hoặc jack kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 700,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột SeaPiano SP1100/ 2 loa

  Loa vệ tinh cột SeaPiano SP1100/ 2 loa

  712

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột SeaPiano SP1100/ 2 loa

  • Hãng sản xuất: SeaPiano
  • Model: SP1000
  • Số loa cột: 2
  • Số loa vệ tinh trên 1 loa: 4 treble
  • Công suất: 85W/loa
  • Jack output: Bông sen RCA hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 800,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột Panasonic SB-FS540/ 2 loa

  Loa vệ tinh cột Panasonic SB-FS540/ 2 loa

  712

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột Panasonic SB-FS540/ 2 loa

  • Hãng sản xuất: Panasonic
  • Model: SB-FS540
  • Số loa: 2
  • Công suất: 125W
  • Trở kháng: 3 ohm
  • Màu: Bạc đen
  • Jack output: Bông sen RCA hoặc kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 900,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh cột LGSH54TMW/5.1

  Loa vệ tinh cột LGSH54TMW/5.1new

  312

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh cột LGSH54TMW/5.1

  • Hãng sản xuất: LG
  • Model: LGSH54TMW
  • Loại loa: Loa cột
  • Số loa: 1 center + 1 sub bass + 4 loa vệ tinh cột
  • Công suất sub bass: 3 ohm trở kháng, 300W
  • Công suất loa vệ tinh cột: 4 ohm trở kháng, 140W
  • Màu: đen
  • Jack ouput: kẹp dây hoặc bông sen RCA

  Loa đã qua sử dụng ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

   

  Giá bán 1,500,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa cột Panasonic SB-PC841/5.1

  Loa cột Panasonic SB-PC841/5.1new

  213

  Mã sản phẩm Loa cột Panasonic SB-PC841/5.1

  • Hãng sản xuất: Panasonic
  • Model: SB-PC841
  • Loại loa: loa cột
  • Màu: bạc
  • Công suất:160W/loa
  • Trở kháng: 6 Ohms
  • Jack input; bông sen RCA hoặc bông sen

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3

  Giá bán 1,500,000 VND

  ...xem chi tiết

Loa gỗ FoxR C-180C/5.1
Loa F&V yellow F20/2.1
Loa Sub hơi LG LHST6340W
Amply độ LEPY 838/2.1
Sony SS-TS71/5.1
Loa Microlab amply rời FC861/5.
Loa JQTF JQ-4411F/4.1
Loa Rocky CA-X6/2.0