Tìm kiếm

Loa vệ tinh khác

 • Loa vệ tinh Microlab FC362/2.1

  Loa vệ tinh Microlab FC362/2.1

  117

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Microlab FC362/2.1

  • Hãng sản xuất: Microlab
  • Model: FC362
  • Số loa vệ tinh: 2
  • Công suất: 25W/loa
  • Jack output: RCA bông sen hay kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3.

  Giá bán 300,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Microlab M223/2.1

  Loa vệ tinh Microlab M223/2.1

  174

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Microlab M223/2.1

  • Hãng sản xuất: Microlab
  • Model: M223
  • Số loa vệ tinh: 2 loa
  • Màu: đen
  • Công suất: 18W/loa
  • Jack output: RCA hay kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa vệ tinh được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 200,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa lời BoseMusic IDI monitor/2.1

  Loa lời BoseMusic IDI monitor/2.1

  114

  Mã sản phẩm Loa lời BoseMusic IDI monitor/2.1

  • Hãng sản xuất: Bose Mexico
  • Model: Loa lời Bose Music IDI monitor
  • Serial number: A57168
  •  Loa lời: ghép dàn karaoke
  • Màu: đen
  • Công suất: 10 - 60 WRMs
  • Trở kháng: 4 ohms
  • Số loa: 2

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 900,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Hyundai HY100/2.1

  Loa vệ tinh Hyundai HY100/2.1

  54

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Hyundai HY100/2.1

  • Hãng sản xuất: Hyundai
  • Model: HY100
  • Số loa vệ tinh: 2
  • Màu: đen
  • Công suất: 20W/loa
  • Jack output: RCA hoặc kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa vệ tinh được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3 

  Giá bán 240,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh JVC treble xe hơi/2.1

  Loa vệ tinh JVC treble xe hơi/2.1

  54

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh JVC treble xe hơi/2.1

  • Hãng: JVC
  • Model: JV-1111
  • Số loa: 2
  • Loại loa: treble kèn cho xe hơi
  • Jack output: kẹp dây, RCA

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 200,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Soundmax AW100/2.1

  Loa vệ tinh Soundmax AW100/2.1

  44

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Soundmax AW100/2.1

  • Hãng sản xuất: Soundmax 
  • Model: AW100
  • Màu: đen
  • Công suất: 35W/loa
  • Jack output: RCA hay kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 320,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Microlab FC861/2.1

  Loa vệ tinh Microlab FC861/2.1

  44

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Microlab FC861/2.1

  • Hãng sản xuất: Microlab
  • Model: FC861
  • Loa vệ tinh cột
  • Màu: bạc
  • Công suất: 35W/loa
  • Jack output: RCA, kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 390,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Calina C100/2.1

  Loa vệ tinh Calina C100/2.1

  44

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Calina C100/2.1

  • Hãng sản xuất: Calina USA
  • Model: C100
  • Số loa: 2
  • Màu: đen
  • Công suất: 30W/loa
  • Jack output: RCA hoặc kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 200,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Soundmax A2700/2.1

  Loa vệ tinh Soundmax A2700/2.1

  44

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Soundmax A2700/2.1

  • Hãng sản xuất: Soundmax 
  • Loa vệ tinh model: A2700
  • Số loa: 2
  • Công suất: 25W/loa
  • Jack output: RCA, kẹp dây

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa vệ tinh được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3

  Giá bán 200,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Soundmax A5000/ 2 loa

  Loa vệ tinh Soundmax A5000/ 2 loa

  1112

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Soundmax A5000/ 2 loa

  • Hãng sản xuất: Soundmax
  • Model: loa vệ tinh Soundmax A5000
  • Số loa vệ tinh: 2 - 1 loa vệ tinh lớn + 1 loa vệ tinh nhỏ
  • Màu: đen
  • Công suất: 18W
  • Jack output: RCA, bông sen hoặc jack kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 160,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Microlab bạc X1/2.1

  Loa vệ tinh Microlab bạc X1/2.1hot

  57

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Microlab bạc X1/2.1

  • Hãng sản xuất: Microlab
  • Màu: bạc
  • Model: cube X1
  • Số loa vệ tinh: 2
  • Công suất: 16W/loa 
  • Jack output: bông sen hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 170,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh F&D F100/2.1

  Loa vệ tinh F&D F100/2.1hot

  256

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh F&D F100/2.1

  • Hãng sản xuất: F&D
  • Model: F100
  • Số loa vệ tinh: 2
  • Màu: đen
  • Công suất: 15W/loa

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3

  Giá bán 150,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Soundmax A8800/4.1

  Loa vệ tinh Soundmax A8800/4.1hot

  259

  Mã sản phẩm Loa v? tinh Soundmax A8800/4.1

  • Hãng sản xuất: Soundmax
  • Model: Loa vệ tinh của Soundmax A8800
  • Số loa: 4
  • Màu: đen
  • Công suất: 18W/loa
  • Jack: RCA bông sen

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 98%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại Bách Audio địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 370,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinhJumboy T100/2.1

  Loa vệ tinhJumboy T100/2.1hot

  246

  Mã sản phẩm Loa vệ tinhJumboy T100/2.1

  • Hãng sản xuất: Jumboy
  • Model: T100
  • Số loa: 2
  • Màu: trắng
  • Công suất: 20W

  Loa vệ tinh đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 220,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Sonic Gear X500/2.1

  Loa vệ tinh Sonic Gear X500/2.1

  246

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Sonic Gear X500/2.1

  • Hãng sản xuất: Sonic Gear 
  • Model: X500
  • Công suất: 20W
  • Jack loa vệ tinh: bông sen, hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3

  Giá bán 200,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Microlab L300/2.1

  Loa vệ tinh Microlab L300/2.1

  246

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Microlab L300/2.1

  • Hãng sản xuất: Microlab 
  • Model: L300
  • Màu: trắng sữa
  • Công suất: 18W/loa
  • Jack output: bông sen hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 90%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 đường CMT8, phường 10, quận 3

  Giá bán 180,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Soundmax A9000/5.1

  Loa vệ tinh Soundmax A9000/5.1hot

  249

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Soundmax A9000/5.1

  • Hãng sản xuất: Soundmax
  • Model: loa vệ tinh soundmax A9000
  • Số loa: 5 gồm 1 center và 1 loa đồng nhất
  • Màu: đen
  • Công suất: 18W/loa center, 15W/loa  cho 4 loa còn lại
  • Jack output: RCA bông sen

  Loa đã qua sử dụng ,ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại Bách Audio địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 400,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh SoundMax B50/5.1

  Loa vệ tinh SoundMax B50/5.1hot

  2311

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh SoundMax B50/5.1

  • Hãng sản xuất: SoundMax
  • Model: B50
  • Loại: 5.1
  • Số loa: 2
  • Công suất: 15W
  • Màu: đen viền bạc
  • Output: bông sen

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 98%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại BachAudio địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 200,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa Microlab X1 cube đơn/2.1

  Loa Microlab X1 cube đơn/2.1hot

  252

  Mã sản phẩm Loa Microlab X1 cube đơn/2.1

  • Hãng sản xuất: Microlab
  • Model: Loa cube đơn X1
  • Màu: đen
  • Công suất: 20W
  • Jack output: RCA bông sen, kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 250,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Philips A300/4.1

  Loa vệ tinh Philips A300/4.1hot

  273

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Philips A300/4.1

  • Hãng sản xuất: Philips
  • Model: A300
  • Màu: đen, bạc
  • Số loa: 4
  • Công suất: 25W/loa
  • Jack output: bông sen, hoặc kẹp dây
  • Loa có đường treble và bass luôn (âm cao và âm trầm), loa nặng trịch

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 650,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Soundmax B50/4.1

  Loa vệ tinh Soundmax B50/4.1hot

  253

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Soundmax B50/4.1

  • Hãng sản xuất: Soudmax
  • Model: loa vệ tinh của Soundmax B50
  • Số loa vệ tinh: 4
  • Màu: đen
  • Công suất: 18W/loa
  • Jack output: bông sen hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại www.banloacu.com địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 370,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Nansin S7000/4.1

  Loa vệ tinh Nansin S7000/4.1hot

  253

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Nansin S7000/4.1

  • Hãng sản xuất: Nansin
  • Model: S7000
  • Số loa vệ tinh: 4
  • Màu: xanh dương  bạc, loa hột vịt lộn
  • Công suất: 15W/loa
  • Jack output: bông sen hoặc kẹp dây

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành  1 tháng tại Bách Audio địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 280,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Microlab amply rời FC861/5.1

  Loa vệ tinh Microlab amply rời FC861/5.1hot

  1211

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Microlab amply rời FC861/5.1

  • Hãng sản xuất: Microlab
  • Model: loa vệ tinh của amply rời Microlab FC861
  • Số loa: 5 loa vệ tinh + sub bass
  • Công suất: 84E
  • Màu: đen
  • Jack output: bông sen + jack kẹp

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại Bách Audio địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 1,000,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Nansin S7000/2.1

  Loa vệ tinh Nansin S7000/2.1hot

  1211

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Nansin S7000/2.1

  • Hãng sản xuất: Nansin
  • Model: loa vệ tinh Nansin S7000
  • Màu: xanh dương
  • Số loa: 2
  • Công suất: 18W/loa
  • Jack output: bông sen hoặc 3.5

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại Bách Audio địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh

  Giá bán 200,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Microlab amply rời FC861/5.1

  Loa vệ tinh Microlab amply rời FC861/5.1hot

  1111

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Microlab amply rời FC861/5.1

  • Hãng sản xuất: Microlab
  • Model: loa vệ tinh của dàn Microlab FC861/5.1
  • Màu: bạc
  • Công suất: 20W/loa
  • Jack output: bông sen + jack kẹp dây
  • Số loa: 5
  • Số loa: 2 (giá 350k)
  • Số loa: 3: (500k)

  Loa đã qua sử dụng, ngoại hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại Bách Audio địa chỉ 3778/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 600,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh Soundmax B30/5.1

  Loa vệ tinh Soundmax B30/5.1hot

  309

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh Soundmax B30/5.1

  • Hãng sẩn xuất: Soundmax
  • Model: B30
  • Số loa: 1 center và 4 treble
  • Màu: đen
  • Công suất: 18W/loa
  • Jack output: RCA bông sen hoặc jack kẹp dây

  Giá bán 500,000 VND

  ...xem chi tiết

 • Loa vệ tinh soundmax B50/3.1

  Loa vệ tinh soundmax B50/3.1hot

  259

  Mã sản phẩm Loa vệ tinh soundmax B50/3.1

  • Hãng sản xuất: Soundmax
  • Model: loa vệ tinh B50
  • Số loa: 3 gồm 1 center và cặp loa giống nhau
  • Màu: bạc lưới nhung đen
  • Công suất: 25W\loa center, 15W\loa giống nhau
  • Jack output: jack kẹp dây hoặc RCA bông sen

  Loa đã qua sử dụng, ngoại  hình 95%

  Loa được bảo hành 1 tháng tại Bách Audio địa chỉ 378/23 CMT8, phường 10, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  Giá bán 300,000 VND

  ...xem chi tiết

Loa gỗ FoxR C-180C/5.1
Loa F&V yellow F20/2.1
Loa Sub hơi LG LHST6340W
Amply độ LEPY 838/2.1
Sony SS-TS71/5.1
Loa Microlab amply rời FC861/5.
Loa JQTF JQ-4411F/4.1
Loa Rocky CA-X6/2.0